Hur du blir mer miljövänlig i din vardag

Power Digital Marketing
5 min read Hållbarhet
Category Hållbarhet
Date
Read time 5 minutes
How to Be More Eco-Friendly in Your Everyday Life

Alla har ett koldioxidavtryck, vilket betyder att de bidrar till miljöföroreningar och klimatförändringar. Vardagliga aktiviteter som att köra till jobbet, laga mat och använda apparater kan avge olika mängder växthusgaser.

Men vissa människor har större koldioxidavtryck än andra, beroende på deras livsstil. Till exempel släpper du ut mer växthusgaser när du kör en gasslukande SUV än när du kör ett el- eller biodieselfordon.

Helst borde alla försöka minimera sitt koldioxidavtryck och bidra till att göra världen grönare.

Vad betyder miljövänlig?

Den enklaste innebörden av miljövänligt är att inte vara skadlig för miljön och att vara medveten om vilken inverkan ens vardagliga handlingar har på miljön och planeten genom att spara energi, återvinna och mer. Men att vara miljövänlig kan ta många olika former i din livsstil. Här är sju tips för att bli mer miljövänlig: 

1. Tänk på dina körvanor 

Det genomsnittliga passagerarfordonet släpper ut cirka 4. 6 ton kol årligen. Transportindustrin står för cirka 30 % av de globala koldioxidutsläppen, och bilar står för cirka 72 % av utsläppen.

Vissa bilar släpper ut mer koldioxid än andra. Noterbart är att bilar som förbrukar mer gas än andra släpper ut mer kol än resten. Däremot är el-, hybrid-, diesel- och biodieselbilar mer miljövänliga.

Sammantaget är det tillrådligt att byta till ett grönt fordon. Ett annat alternativ för att vara mer miljövänlig är att köra bil mindre ofta och prova alternativ som cykling eller samåkning.

2. Minska, återanvänd och förespråka bättre återvinningsinfrastruktur 

Den genomsnittliga personen genererar cirka 4 pund avfall dagligen och 1. 5 ton årligen. Sammantaget har U. S genererar mer än 200 miljoner ton avfall årligen. Cirka 75 % av detta avfall är återvinningsbart, men landet återvinner endast cirka 30 % av det. Se till att lära dig hur du återvinner korrekt. Du kanske blir förvånad, men att bara lägga föremål i rätt papperskorg kommer faktiskt inte att göra så stor skillnad om inte föremålet har en slutmarknad och infrastruktur för återvinning. Det mesta av återvinningen sker på industriell nivå, men det är möjligt på individnivå också. Var noga med att kolla in din delstats aktuella räkningar relaterade till återvinning och avfallshantering, och förespråka för att återvinningsinfrastruktur ska förbättras.

Förutom återvinning kan du också återanvända och återanvända livskraftiga eller lätt skadade produkter. Till exempel kan du återvinna plastburkar genom att förvandla dem till planteringskärl istället för att slänga dem.

3. Bär återanvändbara produkter 

Världen använder mer än 160 000 nya plastpåsar per sekund. Totalt sett använder amerikaner mer än 100 miljarder plastpåsar årligen, vilket motsvarar 365 plastpåsar per person och år. Noterbart använder amerikaner också mer än 500 miljoner plaststrån och 100 miljoner plastredskap dagligen.

Tråkigt nog återvinner världen bara cirka 1 % av alla använda plastpåsar. 99 % av använda plastpåsar hamnar på soptippar och hav, och det tar många, många år att bryta ner. Även efter dessa år går påsen aldrig sönder helt, vilket lämnar mikroplaster kvar för att fortsätta att förorena vår miljö.

Sammantaget är det tillrådligt att köpa mer miljövänliga produkter. Så, vad är miljövänliga produkter? I huvudsak är de produkter med noll eller minimal miljöpåverkan, såsom återanvändbara behållare och redskap, växtbaserade, komposterbara plastförpackningar eller rengöringsprodukter tillverkade av biologiskt nedbrytbara Ingredienser. Det rekommenderas att du tar med dig återanvändbara produkter som sugrör, redskap, påsar och vattenflaskor när du tar dig an din dag, på så sätt är du alltid beredd att hjälpa miljön, även om det bara är något så lite som att dumpa plasthalmen.

Get the organic delicious experience of Açaí straight out of your freezer. Shop now!

4. Begränsa din förbrukning av vatten på flaska 

Amerikaner öppnar 1 000 vattenflaskor per sekund. Vatten på flaska är bekvämt och till och med nödvändigt i vissa fall, men föroreningar av plastvattenflaskor fortsätter att förstöra vår planet. Faktum är att amerikaner slänger omkring 60 miljoner tomma vattenflaskor dagligen och mer än 35 miljarder per år.

Allt plastavfall är skadligt för miljön och vattenflaskor av plast tar längre tid att sönderfalla än plastpåsar. Att tillverka en plastflaska tar cirka 2 000 gånger mer energi än att producera kranvatten. Sammantaget skulle det vara bättre för miljön om du hade en hållbar, bärbar och återanvändbar vattenflaska.

5. Byt till LED-belysning 

U. S genererar cirka 38 % av sin el från naturgas och 23 % från kol, två förorenande och icke-förnybara energikällor. Glödlampor är bland de mest använda elektriska apparaterna och belysning står för cirka 15 % av energiförbrukningen i bostäder.

Minst 71 % av de amerikanska hushållen använder fortfarande glödlampor, medan endast 1 % har gjort den fullständiga övergången till LED-belysning. Glödlampor använder minst 85 % mer energi än LED-lampor. Att byta till LED-lampor kommer att spara världens betydande nivåer av koldioxidutsläpp och är ett enkelt sätt att spara lite pengar på dina energiräkningar.

6. Stäng av och koppla ur 

Vissa människor bryr sig inte om att stänga av apparater som TV-apparater och datorer efter att de är färdiga med dem. Men att stänga av dina apparater och enheter garanterar inte att de slutar använda energi – det betyder bara att de använder mindre energi.

Det bästa sättet att garantera att dina apparater slutar förbruka energi är att koppla ur dem. Detta kommer också att förhindra potentiella skador i händelse av elektriska överspänningar.

7. Anta en växtbaserad kost 

Köttkonsumtion är en av de faktorer som bidrar till miljöföroreningar och klimatförändringar. Boskap och andra djur som föds upp för kött och animaliska produkter släpper ut metan och koldioxid, två anmärkningsvärda växthusgaser. Helst är det bättre för dig att äta mindre kött och kan bidra till att göra världen grönare.

SAMBAZON – läckra, ekologiska och miljövänliga Açaí Smoothies 

Att äta mer växtbaserad mat, särskilt med rättvisemärkta och ekologiska certifieringar, är ett av de bästa sätten att bli mer miljövänlig. Det är där SAMBAZON kommer in! Vi erbjuder läckra, ekologiska, Fair-Trade-certifierade Açaí-produkter och är engagerade i att uppnå växtbaserade och återvunna förpackningar för alla amerikanska detaljhandelsprodukter till 2025.

Läs mer om företag som gör skillnad med sina tredubbla resultat som Sambazon genom vår film, Seeding Change.


Källor:

  1. Conservation International. Vad är ett koldioxidavtryck? https://www. bevarande. org/stories/what-is-a-carbon-footprint#:~:text=People%2C%20products%20and%20hele%20industries,the%20strain%20on%20the%20environment.
  2. Miljöskyddsverket. Utsläpp av växthusgaser från ett typiskt passagerarfordon. https://www. epa gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle#:~:text=typical%20passenger%20vehicle%3F-,A%20typical%20passenger%20vehicle%20emits%20ca%204. 6%20metrisk%20ton%20av,8%2C887%20gram%20%20CO2.
  3. Centrum för biologisk mångfald. 10 fakta om engångsplastpåsar. https://www. biologisk mångfald. org/programs/population_and_sustainability/sustainability/plastic_bag_facts. html 
  4. Hälsosamt mänskligt liv. Förorening av vattenflaskor av plast: Var hamnar alla flaskor?https://healthyhumanlife. com/blogs/news/plastic-water-bottle-pollution-plastic-bottles-end#:~:text=Every%20 single%20 second%2C%201%2C000%20 people,empty%20water%20 bottles%20a %20år.
  5. Energisparare. Lätta val för att spara pengar. https://www. energi gov/energysaver/lighting-choices-save-you-money 
  6. Framtida lärande. Är det dåligt för miljön att äta kött? https://www. framtidslära. com/info/blog/eating-meat-bad-for-environment#:~:text=Meat%20consumption%20is%20responsible%20for,The%20destruction%20of%20forest%20ecosystems.

Power Digital Marketing

Together we Açaí

Get recipes, tips, and inspiration delivered to your inbox.

Comments

(0 Comments)

Please note, comments need to be approved before they are published.