Privacy Policy

SAMBAZON, Inc (“SAMBAZON”) värdesätter din integritet. Vi har arbetat hårt för att bygga upp ditt förtroende, och vi är fast beslutna att behålla det så. Denna sekretess- och cookiepolicy ("Policy") förklarar hur SAMBAZON kommer att använda all information som vi kan samla in från dig när du besöker SAMBAZON. com ("Webbplatsen"). Denna policy gäller endast för information som samlas in av vår webbplats och inte för externa webbplatser som du kan besöka genom att följa länkar från våra sidor. Vi uppmuntrar dig att granska varje tredje parts webbplatss sekretesspolicy innan du avslöjar någon information till den webbplatsen.

SAMBAZON samlar in information från dig på sina webbplatser på två sätt: 1) Personlig information som du tillhandahåller på webbplatserna, och 2) genom användning av datorcookies och annan spårningsteknik. I denna policy avser "Personlig information" all information som identifierar, relaterar till, beskriver, kan associeras med eller rimligen kan länkas, direkt eller indirekt, med en viss identifierad eller identifierbar fysisk person ('den registrerade personen) '); en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, genom hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för det fysiska, fysiologiska, genetiska , mental, ekonomisk, kulturell eller social identitet för den fysiska personen.

1. VILKEN INFORMATION INSAMLAR SAMBAZON?

a. Information som du ger oss direkt

Informationen vi samlar in från dig på webbplatsen kan innefatta:

 • Kontakta oss: Om du vill skicka ett meddelande till oss på vår "Kontakta oss"-sida kommer vi att begära viss information från dig, såsom förnamn, efternamn, e-postadress och plats.
 • Var du kan köpa: Om du vill hitta en återförsäljare som säljer SAMBAZON-produkter nära dig, kan du ange din platsinformation, såsom stad, stat eller postnummer, eller så kan du använda vår "Hitta min plats"-tjänst, som använder din enhets geolokaliseringsdata och/eller IP-adress.
 • Registrering för nyhetsbrev: SAMBAZON har ett elektroniskt nyhetsbrev och kan komma att lansera annan elektronisk kommunikation i framtiden. Nyhetsbrevsmottagare kan då och då få kuponger för rabatter på SAMBAZON-produkter. För att ta emot denna kommunikation kommer vi att begära viss information från dig, såsom namn och e-postadress. Du kan välja att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" i något av e-postmeddelandena vi skickar. Även om du avslutar prenumerationen kan vi skicka e-postmeddelanden som inte är marknadsföringsändamål som svar på konsumentförfrågningar.

All information du lämnar till oss i samband med ovanstående funktioner på webbplatsen är frivillig från din sida. Du behöver inte skicka någon information till oss för att använda vår webbplats. Men om du väljer att delta i något av ovanstående program måste du förse oss med tillämplig information. Som beskrivs nedan kommer vi inte att använda informationen du tillhandahåller för några andra ändamål eller tillåta tredje part att använda sådan information för eget bruk, förutom för att tillhandahålla tjänster som du efterfrågat på vår webbplats eller enligt lag.

SAMBAZON, Inc använder cookies för att samla in information om övergivna kundvagnar. En vagn anses vara övergiven efter en timmes inaktivitet/bortfall av köp. När timern har gått ut kommer ett SMS-meddelande att skickas som en påminnelse.

b. Andra sätt vi samlar in information från dig

När du besöker webbplatsen samlar vi också in viss information om din användning eller enhet på automatiserade sätt eller genom att använda teknologier, såsom cookies, annan spårningsteknik.

Cookies är små textfiler som lagras lokalt på din dator av webbplatser som du besöker. De används i stor utsträckning för att få webbplatser att fungera eller fungera mer effektivt, samt för att ge information till sajtens ägare. Den information som kan samlas in på automatiserade sätt, inklusive cookies, inkluderar:

Spela in och komma ihåg ditt samtycke till cookies och annan spårningsteknik

IP-adresser och annan information om enheter du använder för att ansluta till SAMBAZON

Detaljer om din interaktion med webbplatsen, sociala medieplattformar eller andra anslutna tjänster

Driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet, våra webbplatser och andra produkter och tjänster som vi erbjuder

Önskat språk

Analytikverktyg, som samlar in information som skickas av din webbläsare som låter oss veta vilka sidor du besöker på vår webbplats. Du kan välja bort denna spårning här: http://tools. Google. com/dlpage/gaoptout/. Vi länkar inte icke-personlig information med personlig information. Vi använder denna icke-personliga information på ett samlat sätt för att övervaka användningen och förbättra vår webbplats. Dessa verktyg innehåller ingen personligt identifierbar information, såsom ditt namn eller din e-postadress.

2. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

SAMBAZON använder informationen du tillhandahåller för att övervaka, förbättra och utveckla nya produkter och tjänster och för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, sociala medier och andra plattformar. Exempel inkluderar:

 • Övervaka och förbättra webbplatsens prestanda
 • Anpassa innehåll som vi levererar till dig på webbplatsen och via vårt nyhetsbrev
 • Ge dig information eller tjänster som du begär
 • Svara på dina förfrågningar, frågor och kommentarer
 • Erbjud och administrera kampanjer, utlottningar och tävlingar
 • Utför undersökningar av webbplatsbesökare för användning i vår verksamhet och produktplanering och förbättringar
 • Generera anonymiserad data för ytterligare dataanalys
 • Förbättra vår övergripande service till dig
 • Följ lagliga krav, branschstandarder och våra policyer

SAMBAZON kommer inte vid något tillfälle att använda din personliga information för några andra syften eller tillåta tredje part att använda din personliga information för eget bruk, förutom för att tillhandahålla tjänster som du begärt på vår webbplats eller enligt lag. Vi länkar INTE sammanställd användardata med personligt identifierbar information. Vi säljer INTE din personligt identifierbara information.

3. HUR VI DELAR DIN INFORMATION

Vi kan komma att dela personlig information med betrodda parter, till exempel tjänsteleverantörer som hjälper oss i vår verksamhet och som endast har tillåtelse att använda din information på sätt som vi har auktoriserat eller för att följa lagkrav. Dessa betrodda parter inkluderar:

 • Betrodda affärspartners, såsom företag vi samarbetar med för gemensamma projekt eller kampanjer, och tjänsteleverantörer, för att utföra en affärs-, professionell eller teknisk supportfunktion åt oss;
 • När det rimligen begärs eller krävs av brottsbekämpande myndigheter eller andra regeringstjänstemän;
 • När det krävs enligt lag eller som svar på juridisk process;
 • När vi anser att avslöjande är lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust;
 • När det är rimligt nödvändigt för en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig aktivitet; och i händelse av att vi säljer eller överför hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar;
 • Om det är nödvändigt, om vi anser att det har skett ett brott mot webbplatsens användarvillkor eller av våra rättigheter eller någon tredje parts rättigheter; och
 • Vi kan också avslöja din personliga information med ditt uttryckliga samtycke.

4. HUR VI SKYDDAR DIN INFORMATION

Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda din personliga information när vi väl har den. Vi har åtgärder utformade för att skydda din personliga information från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring och avslöjande. All personlig information som du ger oss lagras på säkra servrar bakom brandväggar.

5. KALIFORNIEN “Spåra INTE” MEDDELANDE

Vissa webbläsare erbjuder en "Do Not Track"-funktion som låter dig berätta för webbplatser att du inte vill att dina onlineaktiviteter ska spåras. Vi svarar inte på dessa "Spåra inte"-signaler. Vi spårar inte din personliga information om dina onlineaktiviteter över tid och över tredje parts webbplatser. Vi tillåter inte heller tredje part att samla in personlig information från dig på webbplatserna för dessa ändamål.

6. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, såsom Facebook, Twitter och andra tredje parter, som inte ägs eller kontrolleras av SAMBAZON. Var medveten om att vi inte är ansvariga för integritetspraxis på sådana andra webbplatser. Vi uppmuntrar dig att vara medveten när du lämnar vår webbplats och att läsa integritetspolicyn för sådana andra webbplatser så att du förstår vilken personlig information som samlas in från dig och hur den kommer att användas.

Vår webbplats kan också ha "plugins" (som Facebook "Gilla"-knappen) till tredjepartswebbplatser eller erbjuda inloggningsfunktioner (som inloggning med Facebook) via ett tredjepartskonto. Tredjeparts plugins och inloggningsfunktioner, inklusive deras laddning, drift och användning, styrs av integritetspolicyn och villkoren för den tredje part som tillhandahåller dem.

7. BARN

Vår webbplats är inte avsedd att användas av barn under 13 år. Vi ber inte medvetet om eller samlar in personlig information från barn under 13 år. Om vi ​​får reda på att vi har samlat in personlig information från ett barn under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, kommer vi att radera den informationen så snabbt som möjligt. Om du tror att vi kan ha information från eller om ett barn under 13 år, vänligen kontakta kontaktpersonen nedan.

8. RÄTTIGHETER FÖR CCPA DATAÄMNEN

California Consumer Privacy Act (CCPA) ger invånare i Kalifornien sekretessrättigheter med avseende på personlig information. Dessa rättigheter inkluderar, med vissa kvalifikationer:

 • rätten till åtkomst (inklusive avslöjande av kategorierna av personlig information som samlas in, kategorier av källor från vilka personuppgifter samlas in, affärssyftet, kategorierna av tredje parter som företaget delar personlig information med och specifika delar av personlig information Bearbetad information);
 • rätten att välja bort försäljning av deras personliga information till tredje part (observera att SAMBAZON inte säljer personlig information till tredje part);
 • rätten att begära radering; och
 • rätten att inte få diskriminerande behandling av SAMBAZON för att ha utövat någon av de integritetsrättigheter som nämns i denna policy.

9. ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Vi kan behöva ändra denna policy då och då. När vi gör det kommer vi att lägga upp ett meddelande på vår webbsida. Din fortsatta användning av denna webbplats, efter ikraftträdandet av ändringsmeddelandet, innebär att du accepterar sådana ändringar. För att säkerställa att du granskar den senaste versionen av denna policy kommer vi att publicera datumet för ikraftträdande högst upp på sidan.

10. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller förslag angående denna policy, vänligen maila oss på privacy@sambazon. com